De Gasdokter

Gasmeetdeskundige (Gasdokter)

Gasmeting-Nederland is specialist in gasmetingen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van mensen. Gasmetingen worden uitgevoerd ter bescherming van mensen die een verhoogd risico lopen om in aanraking te komen met schadelijke gassen. Gasmeting-Nederland werkt met gecertificeerde gasmeetdeskundigen en de nieuwste technieken. Onze gasmeetdeskundigen kunnen luchtmonsters van (besloten) ruimten nemen om deze te laten analyseren op de aanwezigheid van schadelijke gassen. De door ons in te zetten gasmeetdeskundigen zijn vakbekwaam en kunnen vanuit hun kennis en ervaring de opdrachtgever bovendien nadere adviezen verstrekken over het ontgassen, opstellen van protocollen en risico inventarisaties.

Onderstaand staan enkele stoffen waar onze gasmeetdeskundigen op kunnen meten:

 • Zuurstof / Oxygen
 • Koolmonoxide / Carbon Monoxide
 • Kooldioxide Carbon Dioxide
 • Explosiemeting / Explosion
 • Alpha-pinene
 • Ammoniak / Ammonia
 • Benzeen / Benzene
 • Chloorpicrine / Chloropicrine
 • 1,2-Dichloorethaan / 1,2-Dichloroethane
 • 1,2-Dibromoethane / 1,2-Dibromethaan
 • Formaldehyde / Formaldehyde
 • Waterstofcyanide / Hydrogen Cyanide
 • Methylbromide / Methylbromide
 • Methylchloride / Chloro Methane
 • Fosfine / Phosphine
 • Chloropicrin / Chloorpicrine
 • Styreen / Styrene
 • Tolueen / Toluene
 • Ethylene oxide / ethyleenoxide
 • Xylene / Xyleen  SUM / SOM
 • Sulfuryldifluoride /Sulfuryldifluoride
 • VOC / volatile organic compounds