Land/Ondergrondse tanks

Land en ondergrondse tanks

Land- en ondergrondse tanks dienen gemeten te worden voor betreding (besloten ruimte) bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden. Vaak gaat het hier om benzine en/of dieseltanks die periodiek gecontroleerd moeten worden. Deze metingen kunnen wij voor u uitvoeren tegen een gunstig tarief door heel Nederland.

Gierputten en Riool

Ook in gierputten en riolen waarin nog steeds veel ongelukken voorkomen kunnen medewerkers van Gasmeting-Nederland metingen verrichten om o.a Zuurstof (o2), Amonia (NH3) en Zwavelwaterstof (H2S) te meten.

 

Terug naar het overzicht