Schepen

Nog steeds gebeuren er ongelukken op schepen omdat (onderhouds)personeel ruimten betreden zonder dat er een meting is uitgevoerd. Metingen moeten worden uitgevoerd om eventueel zuurstoftekort en de aanwezigheid van toxische gassen/dampen te controleren. Ook het risico van explosiegevaar kan op die manier worden gemeten. In schepen zitten diverse besloten ruimten die periodiek gecontroleerd worden op bijvoorbeeld corrosie. Het gaat hier vooral om dubbele bodems, servicetanks, ballasttanks, settling-tanks en brandstoftanks.

 

Bij tankschepen mogen wij de eerste meting in de ladingtanks niet meten, de vervolgmetingen mogen wij wel uitvoeren.

Terug naar het overzicht