Tank en Vacuüm voertuigen

Het is belangrijk voor de gezondheid van onderhoudspersoneel dat tanks en vacuümvoertuigen eerst gemeten dienen te worden (besloten ruimten) voordat onderhoudspersoneel de tanks gaan betreden om deze te controleren op inpitting, wanddikte, bodemdikte en corrosie.

Terug naar het overzicht