Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Gasmeting-Nederland ten aanzien van de website www.gasmeting-nederland.nl u op het volgende:

De website, nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Gasmeting-Nederland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gasmeting-Nederland. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door Gasmeting-Nederland met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Gasmeting-Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Gasmeting-Nederland, welke geen eigendom zijn van Gasmeting-Nederland, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Gasmeting-Nederland. Hoewel Gasmeting-Nederland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.